Όροι Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης που διατυπώνονται κατωτέρω συνιστούν σύμβαση μεταξύ της ατομικής επιχείρησης «ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» (εφεξής: «BillingUp» ή «Εμείς») και εσάς (εφεξής: «Χρήστης» ή «Εσείς») και διέπουν την πρόσβαση σας και τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας www.billingup.gr και των υπηρεσιών της.
Εφόσον κάνετε χρήση της διαδικτυακής μας τοποθεσίας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πλήρως και ανεπιφύλαχτα. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας www.billingup.gr.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους χρήσης της εφαρμογής Billingup οιαδήποτε χρονική στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε τροποποίηση θα ενημερωθείτε άμεσα για αυτές μέσω μηνύματος στην εφαρμογή ή με email και δημοσιεύοντας τις στην ιστοσελίδα www.billingup.gr.
Κάθε τροποποίηση ξεκινάει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο. Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Billingup μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις πλήρως και ανεπιφύλαχτα.
Εάν δε συμφωνείτε με αυτές τις τροποποιήσεις μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών της.
Εάν διακόψετε τις υπηρεσίες της εφαρμογής BillingUp λόγω αυτών των τροποποιήσεων δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε οιοδήποτε χρηματικό ποσό που απομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας.

Υπηρεσίες του BillingUp

Η εφαρμογή BillingUp σας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαδικτυακής τιμολόγησης και διαδικτυακή αποθήκευση δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές αυστηρά και μόνο για τους επαγγελματικούς σκοπούς της επιχείρησης σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή με οποιοδήποτε σύγχρονο και ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου. Ενδέχεται κατά τα διαστήματα που γίνεται αναβάθμιση της εφαρμογής να υπάρχουν διακοπές στην λειτουργία της με αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της.

Διάρκεια και διακοπή συνδρομής

Η συνδρομή σας στην εφαρμογή BillingUp ξεκινά να ισχύει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού και την αποδοχή σας των όρων χρήσης και λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας της ημερομηνίας λήξης που αφορούσε η τελευταία ανανέωση συνδρομής. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή αλλά δε θα μπορείτε να υπερβείτε τους περιορισμούς του δωρεάν προγράμματος που προσφέρουμε.
Τα δεδομένα σας παραμένουν στο σύστημα της εφαρμογής για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείτε την εφαρμογή BillingUp. Η αδράνεια ή μη χρήση της εφαρμογής από συνδρομές που βρίσκονται στο δωρεάν πρόγραμμα, για διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους, θα χαρακτηρίζονται "Αδρανείς". Αν χαρακτηριστεί η συνδρομή σας "αδρανής", θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω email και αν δεν λάβουμε σχετική έγγραφη απάντηση εντός 5 εργασίμων ημερών, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οριστικά τον λογαρασμό σας.

Μη επιβεβαιωμένοι και ψευδής λογαριασμοί χρηστών

Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ή να καταργήσουμε τους μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς χρηστών, δηλαδή λογαριασμούς για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από την πάροδο 3ων ημερών. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ή να καταργήσουμε αμέσως λογαριασμούς που έχουμε την υποψία ότι η διεύθυνση email ή τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ψευδή.

Συνδρομές και Χρεώσεις

Ο κύκλος ανανέωσης της συνδρομής στην εφαρμογή BillingUp, είναι διαθέσιμος σε μηνιαίους ή ετήσιους κύκλους χρέωσης, ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη. Τα κόστη αυτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εφαρμογής www.billingup.gr.
Έχουμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε το κόστος αυτών των συνδρομών ή (και) τον κύκλο ανανέωσης τους. Σε περίπτωση που έχετε ανανεώσει μια συνδρομή και το κόστος της αλλάξει δεν επηρεάζεται η συνδρομής σας. Μετά τη χρονική λήξη της ξεκινά να ισχύει το νέο κόστος για την ανανέωση της.
Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε το πλάνο συνδρομής σας οποιαδήποτε στιγμή. Υποστηρίζονται τόσο η αναβάθμιση της συνδρομής, όσο και υποβάθμισή της. Όταν αλλάζετε πλάνο συνδρομής το BillingUp θα λάβει υπ'όψιν του πιθανές προηγούμενες χρεώσεις για τις οποίες δεν έχετε καταναλώσει τον αγορασμένο χρόνο, και θα πιστώσει στο λογαριασμό σας τα αντίστοιχα ποσά. Τα ποσά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον ως έκπτωση σε μελλοντικές αγορές και σε καμία περίπτωση δεν είναι διαθέσιμα προς επιστροφή.
Οι τρόποι πληρωμής των συνδρομών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό ή με την χρήση της υπηρεσίας Paypal.

Υποχρεώσεις χρήστη

Ως επισκέπτης ή χρήστης έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτούμε στον Διαδικτυακό Τόπο, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.
Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο με δική σας πρωτοβουλία, με δικό σας εξοπλισμό και λογισμικό, και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό.
Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία του. Ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας με βάση τους Όρους, περιλαμβανομένων εννοείται και περιπτώσεων εμπλοκής μας σε αντιδικίες, περιπτώσεων στις οποίες θα υποχρεωθούμε να καταβάλουμε πρόστιμα ή να καταβάλουμε αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεών σας ως επισκέπτη/ χρήστη, με δικαίωμά μας να κινηθούμε αναγωγικά εναντίον σας.
Οφείλετε να παρέχετε πλήρης και αληθή στοιχεία κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή Billingup και να τα ενημερώνετε εγκαίρως όταν αυτά αλλάζουν. Εάν διαπιστώσουμε ότι τα στοιχεία σας είναι ανακριβή διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό σας χωρίς καμία ειδοποίηση.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Διαδικτυακής μας τοποθεσίας (εξαιρούνται τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων) το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, ονομασίες και περιγραφές προϊόντων-υπηρεσιών, τη διεπαφή, την παρουσίαση και τον τρόπο διάρθρωσης του υλικού και το λογισμικό αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.
Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αποσπάσματα από το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρετε την πηγή προέλευσής τους, αυστηρά και μόνο για την προσωπική σας ενημέρωση και χρήση και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Ρητά διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι με τα ανωτέρω σας παραχωρούμε με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κατά τα λοιπά απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας και αφορά ενδεικτικά την με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή , την αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού, τμηματικά ή άλλως, που εμφανίζεται και περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο.
Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

Αποποίηση Ευθυνών

Το Billingup σας παρέχεται ως έχει. Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν εγγυόμαστε και συνεπώς δεν ευθυνόμαστε για τη λειτουργικότητας και το περιεχόμενό της.
Η εφαρμογή BillingUp δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της καθώς μπορεί να προκύψουν διακοπές κατά την αναβάθμιση της όταν χρειαστεί, ή να προκύψουν διακοπές οι οποίες οφείλονται στο διακομιστή ή το δίκτυο του διακομιστή που βρίσκεται εγκατεστημένη.
Θα λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας από εμάς αλλά δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια των δεδομένων σας ανάμεσα στο χρόνο αντιγράφων ασφαλείας από μη μερική διαγραφή τους, αν προκύψει τεχνικό πρόβλημα στο διακομιστή που είναι αποθηκευμένα.
Αποκλειστική ευθύνη φέρετε εσείς για τυχών πρόσβαση και ζημιά στο λογαριασμό σας από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τη χρήση του κωδικού σας πρόσβασης. Ευθύνη φέρνεται εσείς για την προστασία και φύλαξη του κωδικού πρόσβασης σας, για την τακτική αλλαγή του αλλά και για τη χρήση ενός μη προβλέψιμου από τρίτους κωδικού πρόσβασης. Δική σας ευθύνη είναι επίσης να μας ενημερώσετε εάν διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη από εσάς χρήση του λογαριασμού σας στην εφαρμογή.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική μας ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης του BillingUp και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Οι πληροφορίες που σάς παρέχουμε μέσω του BillingUp, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια πράξης η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική σας βούληση.

Προσωπικά Δεδομένα και προστασία

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα δεδομένα, τα έγγραφα και τα αρχεία που καταχωρείτε στο λογαριασμό σας σε συνεργαζόμενη εταιρεία παροχής διακομιστών. Επίσης, διατηρούμε στις εγκαταστάσεις μας αλλά και σε εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, των εγγράφων και των αρχείων του λογαριασμού σας για το διάστημα των τελευταίων 10 ημερών, προς αποφυγή της απώλειας τους. Αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα και τα αρχεία σας παραμένουν αποθηκευμένα για 10 ημέρες ακόμη μετά τη διαγραφή τους ή την οριστική διαγραφή του λογαριασμού σας.
Δεσμευόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τα έγγραφα και τα αρχεία που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας δεν θα είναι ποτέ προσβάσιμα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για στοχευμένη διαφήμιση.
Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού σας καθώς και για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας εάν τον ξεχάσετε. Δεν δίνουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και δεν τη χρησιμοποιούμε για να σας αποστείλουμε διαφημιστικό υλικό τρίτων, παρά μόνο κρίσιμες ενημερώσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής, πληροφορίες για την προσθήκη νέων δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών και ειδοποιήσεις αλληλεπίδρασης του συστήματος.
Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διορθώσετε ή να αφαιρέσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα δεδομένα σας μέσα από το λογαριασμό σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά το λογαριασμό σας και όλα τα δεδομένα σας. Η οριστική διαγραφή του λογαριασμού και των δεδομένων σας μπορεί να χρειαστεί έως και 48 ώρες για να πραγματοποιηθεί. Μετά τη διαγραφή τους ή την οριστική διαγραφή του λογαριασμού και των δεδομένων σας, παραμένουν στα αντίγραφα ασφαλείας για 10 ημέρες ακόμη όπως αναφέρεται παραπάνω, μέχρι την οριστική διαγραφή και των αντιγράφων ασφαλείας.

Cookies & διεύθυνση IP

Αποθηκεύουμε cookies στον υπολογιστή σας τα οποία είναι απαραίτητα μόνο για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής BillingUp. Δεν χρησιμοποιούμε cookies προς όφελος τρίτων και δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες τους. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για τη διεύθυνση IP σας καθώς και την ημερομηνία και ώρα που εισήλθατε στο λογαριασμό σας για λόγους ασφαλείας του.

Προστασία καταναλωτή

Στο μέτρο που οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε Χρήστες υπό την ιδιότητα τους ως Καταναλωτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.
Στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών από απόσταση, οι Χρήστες υπό την ιδιότητα τους ως καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4α του Ν. 2251/1994. Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή των Όρων να υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύμβαση αναιτιολόγητα και αζημίως.

Υποστήριξη

Παρέχουμε υποστήριξη για την εφαρμογή του BillingUp μόνο μέσω του αντίστοιχου εργαλείου υποστήριξης χρήστη "Email Support". Οι ώρες υποστήριξης ορίζονται για τις εργάσιμες μέρες και ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα από 9:00πμ έως 15:00μμ. Τις υπόλοιπες μέρες και ώρες μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας και μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Υπηρεσίες πληρωμών

Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας κάνοντας την πληρωμή της μέσω της ασφαλέστερης διαδικτυακής παγκόσμιας υπηρεσίας Paypal. Το BillingUp δεν εμπλέκεται καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία από την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα και τα στοιχεία εισόδου στους λογαριασμούς σας και δε φέρνει καμία ευθύνη, αφού για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας χρησιμοποιείτε εξολοκλήρου το δικτυακό τόπο της PayPal.

Ασφάλεια μετάδοσης δεδομένων

Ο διαδικτυακός τόπος του BillingUp χρησιμοποιεί ασφαλή κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων, ούτως ώστε τα δεδομένα που καταχωρείτε να μη μπορούν να υποκλαπούν ή να αλλοιωθούν ή να διαβαστούν από οποιοδήποτε τρίτο κακόβουλο πρόσωπο.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους και επομένως δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά ούτε μπορούμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους, και δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς.
Οι υπερσύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για να σας διευκολύνουν. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων, απευθυνθείτε στους διαχειριστές τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

Τελευταία ενημέρωση: 01 Φεβρουαρίου, 2020

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Με τη χρήση του site και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.